Een zeer mooie compilatie waarvoor Oshukai staat - Pure Traditionele Okinawa Shorin Ryu gepaard met inspanning - familie - eenheid en FUN

Un très bel exemple de ce que représente Oshukai - le Shorin Ryu d'Okinawa Pure & Traditionnel avec bcp d'éfforts - famille - unité et FUN


Okinawa Karate - Oshukai Belgium - Sensei Chinen


NL

Grootmeester CHINEN werd geboren in 1944 op het kleine eiland Ie Jima, voor de kust van Okinawa. Hij raakte geïnteresseerd in karate in 1959, op 15-jarige leeftijd. Hij beoefende Shorin Ryu Karate en Kobudo en dit vanaf 1962, in Naha, onder leiding van Meester Shuguro NAKAZATO 10e Dan. Een jaar later volgde hij de leer van Kobudo van Meester Shinpo MATAYOSHI 10e Dan. Dankzij zijn vaste wens voor de traditionele lesgeving, die hij van deze twee grote meesters ontving om door te geven, maakte meester CHINEN in 1975 een eerste verblijf in Frankrijk.

Daarna verliet hij Japan in 1976 om zich in Parijs te vestigen. Momenteel 10e Dan HANSHI van KARATE-DO, volgde hij het onderricht in Karate Shorin-Ryu van Meester Katsuya MIYAHIRA 10e Dan, directe afstammeling van Meesters CHIBANA en MOTOBU, dit tot de dood van Grootmeester Miyahira in 2010.

9e Dan van KOBUDO, verspreidt hij tot op heden de leer van de MATAYOSHI-school over de hele wereld. Hij is één van de oudste en hoogste leden van deze traditionele school die de geest van "oude wapens" overbrengt. Meester CHINEN heeft al zijn rangen ontvangen van officiële Japanse federaties. Hij is ook de officiële afgevaardigde voor Europa van Karate Shorin Ryu en de Okinawa Kobudo Federation. Hij richtte de WORLD OSHUKAI FEDERATION-vereniging op, met het hoofdkantoor in Okinawa, om alle Karate-Do- en Kobudo-beoefenaars uit alle landen die zijn leer volgen, samen te brengen.

OSHUKAI betekent "de school van originele technieken"

FR

Maître CHINEN est né en 1944 dans la petite île de Ie jima, au large d'Okinawa. Il s'intéressa au Karaté en 1959, à l'âge de 15 ans. Il pratiqua le Karaté Shorin Ryu et le Kobudo, à partir de 1962, à Naha, sous la férule de Maître Shuguro NAKAZATO 10ème Dan. Puis, un an après, il suivit l'enseignement de Kobudo de Maître Shinpo MATAYOSHI 10ème Dan.

Grâce à sa ferme volonté de transmettre les enseignements traditionnels qu'il a reçu de ces 2 grands Maîtres, Maître CHINEN fit un premier séjour en France en 1975. Puis quitta le japon en 1976 pour s'installer à Paris.

Actuellement 10ème Dan HANSHI de KARATE-DO, il a suivi l'enseignement en Karaté Shorin-Ryu de Maître Katsuya MIYAHIRA 10ème Dan, descendant direct des Maîtres CHIBANA et MOTOBU, jusqu'à la mort de Me Miyahira en 2010.

9ème Dan de KOBUDO, il diffuse dans le monde entier l'enseignement de l'école MATAYOSHI. Il est un des plus anciens et des plus hauts gradés de cette école traditionnelle qui transmet l'esprit des "armes anciennes".

Maître CHINEN a reçu l'ensemble de ses grades par des fédérations officielles japonaises. Il est également le délégué officiel, pour l'Europe, du Karaté Shorin Ryu et de la Fédération du Kobudo d'Okinawa. Il a créé l'association WORLD OSHUKAI FEDERATION, dont le siège est à Okinawa afin de regrouper tous les pratiquants de Karaté-Do et de Kobudo de tous les pays qui suivent son enseignement.

OSHUKAI signifie « l'école des techniques originelles »


Shoryko - Oshukai Belgium
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin